Naše usluge

pružamo sveobuhvatan spektar pravnih usluga kako bismo zadovoljili različite potrebe naših klijenata.

Privredno pravo

Nudimo pravne konsultacije, izradu ugovora i podršku za sve aspekte poslovanja, uključujući procedure osnivanja, promjene u sudskom registru i analizu privrednih ugovora.

Krivično pravo

pružamo stručno zastupanje u krivičnim i prekršajnim postupcima, pokrivajući širok spektar krivičnih djela uključujući odbranu u predmetima koji se odnose na opći kriminal, organizirani kriminal, korupciju, privredni kriminal, zloupotrebu ovlaštenja, terorizam, ratne zločine i zločine protiv čovječnosti.

Porodično pravo

Razumijemo osjetljivu prirodu porodičnih pravnih pitanja. Naše usluge obuhvataju zaštitu prava djeteta u brakorazvodnim postupcima, zastupanje u bračnim sporovima, sastavljanje bračnih i predbračnih ugovora i pomoć pri deobi bračne imovine.

Radno pravo

Nudimo pravno savjetovanje i zastupanje radnika i poslodavaca u radnim sporovima. Naše usluge obuhvataju izradu ugovora o radu, postupak prestanka rada, pripremu organizacione dokumentacije i rješavanje radnih odnosa državnih službenika.

Upravno pravo

pružamo zastupanja u upravnim stvarima, uključujući upravne tužbe, žalbe i prigovore. Pomažemo u postupcima javnih nabavki, pribavljamo potrebne potvrde i dokumente, rješavamo administrativne sporove. Bavimo se i pravnim postupcima vezanim za spoljnu trgovinu i carinsku politiku.

Postupak regulisanja boravišnih dozvola i viza za strana lica

Pružamo pravno savjetovanje i zastupanje stranim licima koja žele regulisati svoj status boravka u Bosni i Hercegovini. Naše usluge uključuju pomoć oko dokumentacije, zahtjeva za vizu i procedure za radne dozvole.