Usluge

PRIVREDNO PRAVO

1. Pravno savjetovanje, pripremanje i sastavljanje dokumentacije u postupku osnivanja svih oblika privrednih društava

2. Obavljanje svih pravnih radnji pri upisu promjena u sudskom registru

3. Sastavljanje i analiza privrednih ugovora

4. Pravno savjetovanje pri sklapanju pravnih poslova, kao i zastupanje u pregovorima kod sklapanja pravnih poslova

5. Pružanje cjelovite pravne podrške u poslovanju i realizaciji investicija

6. Zastupanje pred nadležnim organima

OBLIGACIONO PRAVO

1. Pravno savjetovanje i sastavljanje svih vrsta građanskopravnih ugovora

2. Zastupanje u postupcima naknade štete

3. Naplata potraživanja

RADNO PRAVO

1. Pravno savjetovanje i zastupanje radnika i poslodavaca u radnim sporovima

2. Sastavljanje ugovora o radu, ugovora o djelu, menadžerskih ugovora, kolektivnih ugovora, sporazuma između sindikata i poslodavca

3. Sastavljanje raskida i otkaza ugovora o radu

4. Priprema organizacijskih dokumenata poslodavca (pravilnik o radu, kolektivni ugovori itd.)

5. Radni odnosi državnih službenika.